Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 sætter en ramme for arbejdet med en ny klimavarmeplan i Aarhus Kommune. Klimavarmeplan 2020, som planen er døbt, skal sikre store fremtidige infrastrukturelle investeringer inden for fjernvarmen. Planlægningen sker i samspil med klimaplaner og fjernvarmeplanlægning i nabokommunerne og skal bl.a. medvirke til, at de kommende investeringer på fjernvarmeområdet bliver set i et samlet strategisk energiperspektiv med elsektoren.

Farvel til Klimavarmeplan 2010

I Klimavarmeplan 2010 var der især var fokus på en aftale om grøn varme fra Studstrupværket. Der blev der truffet store beslutninger om investeringer i bæredygtighed, og samarbejdet med lokale fjernvarmeforsyninger blev sikret. Det var også centralt, at varmeproduktionen skulle komme fra flere produktionssteder, og i det lys er Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S rejst. Samlet set skabte fjernvarmen med Klimavarmeplan 2010 med ét slag en grøn omstilling, der mindskede brugen af fossile brændsler til et minimum.

Goddag til nye planer – Studstrupværket stadig i centrum

Klimavarmeplan 2010 forholdt sig også til, at den hidtidige aftale om varmeaftag fra Studstrupværket udløb i 2014, og at det derfor var nødvendigt at fremtidssikre fjernvarmen. I stil hermed skal Klimavarmeplan 2020 forholde sig til, at der omkring 2020 skal træffes en beslutning om Studstrupværkets fremtid efter 2030 og i det lys, hvor varmen skal komme fra i fremtiden.

Så det, der nu rykker længere op på dagsordenen, er planlægningen af en fremtid med mere vedvarende energi i varmeproduktionen, og et energisystem hvor varme og elektricitet er endnu mere integreret end i dag.

Dialog og debat om nye fremtidsscenarier

Som det var tilfældet med Klimavarmeplan 2010, er der i første omgang brug for dialog og debat. Klimavarmeplan 2020 skal forholde sig til store infrastrukturelle spørgsmål, hvor fremtidens teknologier endnu ikke er afdækket, og analyser og diskussioner vil bl.a.forme sig omkring forskellige fremtidsscenarier.

Repræsentanter for Driftsrådet i Varmeplan Aarhus er med i dialog og debat om fremtidsscenarierne for fjernvarmen i Varmeplan Aarhus, herunder en køreplan for, hvad der skal til for at formulere selve Klimavarmeplan 2020 og tilrettelægge de efterfølgende handlingsplaner for ny vedvarende energiproduktion og fortsat forsyningssikkerhed.