AffaldVarme Aarhus vil være en vigtig aktør i at realisere de indsatser i Plaststrategi 2020-2025, som Aarhus Kommune har vedtaget at sætte i værk. 

Strategien er vedtaget i 2019 og skal udmøntes i konkrete initiativer til både at minimere unødig brug af plast og sikre bedre genanvendelse af plast.