Affaldsdata fra 2018 fortæller om affaldsmængder og genanvendelsesprocenter.