Ved grafiske opgaver for AffaldVarme Aarhus kan du bruge logo-materialer m.m. efter nærmere aftale.

Du bedes henvende dig til Marketing, hvis du ønsker at bruge en case fra AffaldVarme Aarhus som reference.