Analyse af aarhusianernes affald giver ny viden om affaldssorteringen

Gennem tre uger har AffaldVarme Aarhus rodet i affald – masser af affald. Indholdet af restaffaldsbeholdere fra over 1.000 repræsentativt og tilfældigt udvalgte husstande over hele Aarhus Kommune er finsorteret for at se, hvor meget glas, plast og metal samt papir og pap, der stadig kan sorteres fra. Resultatet sammenlignes med en tilsvarende analyse fra 2014 – altså før den nye affaldssortering – og fortæller dermed også noget om, hvordan det går med affaldssorteringen.

”Analysen viser, at hver husstand med den nye affaldssortering pr. år har flyttet 33 kg glas, plast og metal samt papir og pap fra restaffaldet over i affaldssorteringen. Det er et flot resultat, som aarhusianerne godt kan være stolte af. Selv om 33 kg om året for en husstand måske ikke lyder af alverden, så er der, i affaldssammenhæng, tale om et ganske betydeligt ryk, som Aarhus Kommune har foretaget,” siger Lene van der Raad, der er affaldschef i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Fortsat potentiale

Analysen viser dog også, at der fortsat er materialer tilbage i restaffaldet, som kan genanvendes.

”Teoretisk set er der anslået 42 kg pr. husstand pr. år, som fortsat kan udsorteres. I praksis kommer det tal aldrig ned på nul, men der er et fortsat potentiale. I Midtbyen ser det for eksempel ud til, at flere skal have øjnene op for affaldssorteringen, så det vil vi arbejde videre med,” siger Lene van der Raad.

Den gode sortering fortsætter

Samtidig fortsætter aarhusianerne med at sortere flittigt. Siden den nye affaldssortering for hele kommunen startede i efteråret 2017, er der sorteret over 3.900 ton glas, plast og metal og over 5.700 ton papir og pap i den nye ordning.

Hvis man medregner det sorterede affald, der fortsat indleveres på genbrugsstationerne, er det blevet til i alt 6.100 ton glas, plast og metal samt 7.400 ton papir og pap. Det er en stigning i den samlede mængde sorterede affald på henholdsvis 27 pct. for glas, plast og metal og 14 pct. for papir og pap sammenlignet med samme periode det foregående år.