Blæst og corona giver højere varmeregning

Energimarkedet har stor betydning for varmeprisen, og lave elpriser i over et halvt år betyder nu, at AffaldVarme Aarhus for første gang i 10 år hæver varmeprisen i løbet af et kalenderår.

Elprisen bestemmer prisen for fjernvarme

I Aarhus produceres fjernvarmen bl.a. sammen med el via halm og affald i Lisbjerg og træpiller på Studstrupværket, og salget af el på elmarkedet er med til at holde varmeprisen nede.

Men når det blæser meget, og elforbruget samtidig falder under corona-krisen, falder energimarkedets efterspørgsel på el. Så får energiproducenterne lavere indtægter på deres elsalg end forventet og må hæve prisen for salg af varme.

Som varmeforsyning må AffaldVarme Aarhus nu hæve prisen for varme for at få balance i regnskabet. I sidste ende stiger varmekundens pris på varme derfor i resten af 2020.

“Vi følger altid prisudviklingen tæt og følger op på vores årsregnskab, så vi så hurtigt som muligt kan give varmekunderne så aktuelle priser som muligt. Vi har i godt 10 år næsten vænnet os til at sætte prisen ned, når vi nåede halvvejs ind i året. I år er vi så nødt til at hæve prisen med omkring 7 procent i resten af 2020. Vi glæder os over, at prisen stadig er lav, for vi vil give varmekunderne i Aarhus en så lav en varmepris som mulig."
Bjarne Munk Jensen, direktør

Varmekunderne orienteres om den højere pris via deres næste meddelelse fra BetalingsService.

Fakta

Standardkundens udgifter

For en standardkunde i et én-familiehus på 150 m2 og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh vil takstændringen udgøre en merudgift på ca. 7 procent. Kunden vil få en samlet årlig udgift til fjernvarme på 13.400 kr. inkl. moms i 2020 mod 12.550 kr. før takstændringen.

For en standardkunde i en lejlighed på 90 m2 og med et årligt varmeforbrug på 6.300 kWh vil takstændringen udgøre en merudgift på ca. 6 procent. Kunden vil få en samlet årlig udgift til fjernvarme på 5.825 kr. inkl. moms i 2020 mod 5.475 kr. før takstændringen.

Takstudvikling

Taksten efter takststigningen pr. 1. juni 2020 er fortsat lavere end i en længere årrække, kun afbrudt af en ekstraordinær stor takstnedsættelse i bl.a. 2018. Her fik AffaldVarme Aarhus medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og tilbageførte pengene til kunderne i form af nedsatte takser. 

Se en graf over takstudviklingen i fjernvarmetaksterne: