Brud på varmeledning repareres i speedtempo

Natten til fredag 8. februar reparerer Teknik og Miljø et brud på en hovedledning i Brabrand. Det kan betyde, at varmen til de 4.797 varmeinstallationer i området kan blive lukket ned i op til fem timer. Herefter ventes driften at være normal.

Teknik og Miljø bruger en ny teknik, som betyder, at nedetiden på fjernvarmen kan mere end halveres, så varmekunderne hos AffaldVarme Aarhus bliver generet så lidt som muligt.

”Vi gør altid alt for at skabe mindst mulig gene for vores 350.000 varmekunder. Når vi nu er nødt til at lukke ned for varmen for at reparere et hul, bruger vi nye metoder. Det betyder, at vi i løbet af meget kort tid hen over natten kan reparere bruddet, så varmekunderne i området forhåbentlig ikke opdager, at der har været lidt mindre varme i rørene i nogle timer,” siger AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen.

Den nye metode
I sidste uge opdagede fjernvarmemedarbejderne et brud på den såkaldte transmissionsledning, der bringer fjernvarme fra Studstrupværket og energiproduktionerne i Lisbjerg til varmekunderne i Brabrandområdet.

Bruddet ligger i cykelstien på Edwin Rahrsvej i krydset ved Holmstrupgårdsvej.

I stedet for at lukke for vandet og skære det beskadigede rør ud, repareres røret nu ved at svejse en forstærkning udenpå. Så bliver det varme fjernvarmevand i røret, og varmekunderne vil ikke som ved de gamle metoder opleve, at deres radiatorer bliver kolde.

Røret forsyner blandt andet Brabrand nord og syd, Årslev og Skjoldhøjparken.

Fakta

AffaldVarme Aarhus har sendt 14.500 sms’er til kunder i området for at varsle om ændringen. Så kan varmekunderne eksempelvis planlægge et bad før kl. 23 eller efter kl. 04. Langt hovedparten af varmekunderne i området ventes ikke at opdage reparationen.

Berørte varmekunder får altid en sms om driftsforstyrrelser. Alle kan tilmelde sig sms-ordningen om varmeforstyrrelser på deres adresse, hvis den ligger i AffaldVarme Aarhus´ forsyningsormåde. Tilmelding sker på www.afffaldvarme.dk/ingenvarme-sms

 

 

Kontakt

AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen, 29 20 92 74

Pressekontakt, f.eks. for billedaftale, kommunikationsmedarbejder Mette Koch tlf. 29 20 93 83.