Knowhow om grøn fjernvarme i Aarhus skal bruges i USA

Civilingeniør Kathrine Thyø Mønsted, AffaldVarme Aarhus, er året ud ansat som fjernvarmeekspert på den danske ambassade i USA.

Kathrine Thyø Mønsted har orlov fra sit job som projektleder hos AffaldVarme Aarhus og skal videregive sine erfaringer fra Aarhus med anlæg og grøn omstilling af fjernvarme til større amerikanske byer og tekniske universiteter.

Pittsburgh, som Aarhus allerede er i tæt kontakt med om klimaarbejde, er en af de byer, der vil få glæde af hendes ekspertise.

Ambassaden har taget initiativ til ansættelsen, der finansieres af Energistyrelsen, og ansættelsen foregår som led i dansk eksportfremstød i USA inden for klimavenlige energiløsninger.