Mange affaldsbeholdere tømmes fremover på en ny dag

Tusindvis af affaldsbeholdere spredt over hele kommunen vil fremover blive tømt en anden ugedag, end de plejer. Ændringen sker som følge af, at transportørfirmaet HCS overtager opgaven med at tømme affaldsbeholderne fra RenoNorden. I den forbindelse omlægges skraldebilernes ruter.

”Det er en omlægning af de større, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at forberede og planlægge det, så godt vi kan. Alligevel er det nok naivt at forestille sig, at det ikke på noget tidspunkt vil medføre gener og ulejlighed for nogen. Det vil vi gerne beklage på forhånd, men vi håber også på forståelse og tålmodighed, indtil det hele er faldet på plads,” siger Lene van der Raad, der er chef for Genbrug og Energi i AffaldVarme Aarhus.

Alle, der er berørt af ruteomlægningen, modtager i disse dage digital post via e-Boks om ændringerne. Ruteomlægningerne begynder sidst i oktober og forventes at være overstået på cirka en måned.

Omlægningerne omhandler både private affaldsbeholdere og fælles affaldsbeholdere i for eksempel boligforeninger og gælder både for restaffald og beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap. Der sker ingen ændringer for haveaffaldsbeholdere eller de nedgravede affaldsbeholdere.

Tjek om du er berørt af ruteomlægningerne og find din nye tømningsdag.

  1. Gå ind på www.affaldvarme.dk/mitaffald og slå din adresse op.
  2. Hvis du ikke kan se noget info om ny tømningsdag, er du ikke berørt af omlægningerne.
  3. Hvis du er berørt af omlægningerne, kan du se din nye tømningsdag, og hvornår den træder i kraft.
  4. I få tilfælde vil der fremgå en dato for en ekstra tømning i overgangsperioden. Det sker i de tilfælde, hvor den nye tømningsdato falder mere end tre dage senere end den gamle. På den måde undgås det, at affaldsbeholderen bliver overfyldt i overgangsperioden.