Verdensnyhed: unik havvandsvarmepumpe forsyner Aarhus Ø med klimavenlig fjernvarme

Et velbesøgt Åbent hus i Maskinrummet på Aarhus Ø markerede i lørdags 11. januar 2020 et nyt klimavenligt tiltag i Aarhus. AffaldVarme Aarhus kan nu lave klimavenlig fjernvarme med varme fra Aarhus Bugt, takket være verdens første havvandsvarmepumpe, der ikke udleder drivhusgasser, når der produceres varme.

Den nye teknologi går ud på, at havvand føres direkte ind i varmepumpens fordamper. Her kan havvandet koges ved +5 grader, og derfor har varmepumpen, i modsætning til andre varmepumper, ikke brug for noget kølemiddel. Der er et stort klimavenligt potentiale i at reducere brugen af drivhusgasser, f.eks. til kølemidler. Derfor har den nye havvandsvarmepumpe potentiale til at blive en ny, dansk grøn eksportvare.

Maskinrummet er AffaldVarme Aarhus´ teknikbygning til Aarhus Ø. Teknikbygningen udnytter beliggenheden ved havnefronten til at introducere den nye havvandsvarmepumpe, hvor energien i havvand bliver til fjernvarme.

Ny udstilling til aarhusianerne
Maskinrummet huser også en ny udstilling om aarhusianeres klimavenlige fjernvarme.

Udstillingen åbner for alt det, der normalt er skjult under jorden, i anonyme teknikanlæg rundt omkring i kommunen eller gemt væk i rør under gulvet og i væggene derhjemme. Udstillingen fortæller om den aarhusianske fjernvarmes grønne rejse fra kul over biomasse til stadig mere brændselsfri fjernvarme.

I udstillingen kan gæsterne quizze sig til viden om fjernvarme og se et affaldssug i funkti-on. De får indblik i, at aarhusianernes restaffald bliver brugt til el og fjernvarme, og de bliver indviet i mysteriet om, hvordan Maskinrummets havvandsvarmepumper henter varme ud af Aarhus Bugt til aarhusianernes fjernvarme.

Fakta

Havvandsvarmepumper i udvikling
• Havvandsvarmepumperne i Maskinrummet er et demonstrationsprojekt, hvor ny tek-nologi fra Johnson Controls testes. Det støttes af EU med 3 mio. kr.
• Det skal undersøges, hvor gode varmepumperne er til at få mest muligt energi ud af den strøm, der bruges til at drive pumperne.
• Forventningen er bl.a., at de er tre gange så gode til at udnytte energien i forhold til, at man bruger ren strøm til at lave fjernvarme.
• Der vil være bedst virkningsgrad om sommeren, hvor vandets temperatur er højst. Hvis havvandet f.eks. er 16 grader, bruges 13 grader til fjernvarme, og vandet sendes retur i Aarhus Bugt med 3 grader.

Havvandsvarmepumper i test og drift
• Lige nu er der installeret én havvandsvarmepumpe. Den er blevet testet hele efteråret og er nu klar til drift. Næste varmepumpe ventes installeret til marts.
• Test har bl.a. omfattet havvandsindtag, håndtering af havvand og indkøring af var-mepumpe med ammoniak.
• Der kan være op til 12 havvandsvarmepumper i bygningen.
• En havvandsvarmepumpe yder 1,5 MW.
• De første to varmepumper ventes på årsbasis at kunne levere fjernvarme i en mæng-de, der svarer til fjernvarme til 1000-1500 husstande på Aarhus Ø.

Forsyningssikkerhed
Havvandsvarmepumper bygger delvist på kendt varmepumpeteknologi. Skulle pumperne svigte, vil beboerne ikke mærke det, da de også forsynes med anden fjernvarme.

Økonomi og drift
På daglig basis afgør produktionsplanlæggerne hos AffaldVarme Aarhus, hvilke varmekilder varmen skal sættes sammen af. Havvandvarmepumper bliver bl.a. koblet på ved lave elpriser og leverer varme i løbet af en halv time.

Udstillingen
Udstillingen er et nyt gratis tilbud til aarhusianerne. Der vil være åbent alle dage fra kl. 8 – 16 fra og med 12. januar. Adressen er Hjortholmsvej 2a.