Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding henter grøn varme op af jorden

Energi fra jordens indre kan i fremtiden forsyne Danmarks næststørste by med grøn varme. Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding går sammen om at bane vejen for den hidtil største danske satsning på geotermisk fjernvarme.

Geologiske undersøgelser har vist, at undergrunden under Aarhus egner sig til at anvende geotermi til fjernvarme. Geotermi er vedvarende energi, som er til rådighed året rundt, døgnet rundt, også når det er vindstille og overskyet, hvor andre vedvarende energikilder står af. Det potentiale vil byen gerne udnytte som led i at udvikle fremtidens fjernvarme, fortæller Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

”Vi har allerede sagt farvel til kul og olie i den aarhusianske varmeforsyning, men vi vil skridtet videre. Vi vil have et energisystem, som i mindre grad bygger på afbrænding af biomasse og i højere grad bygger på brændselsfri og vedvarende energi, og det kan vi få med geotermi. Derfor er jeg glad for, at A.P. Møller Holding vil sætte sin ekspertise og sine ressourcer ind på at udvikle geotermisk fjernvarme i stor skala,” siger han.

Parterne har udarbejdet et såkaldt Letter of Intent, der bekræfter, at Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding nu indgår i eksklusive forhandlinger om en varmeleverancekontrakt, hvor A.P Møller Holding står for at levere geotermisk varme til brug for fjernvarmen i Aarhus.

”Det er vigtigt for mig, at vi sikrer os konkurrencedygtige priser, en kompetent samarbejdspartner og at vi skærmer varmekunderne for den økonomiske risiko, der selvfølgelig er, når man skal udvikle, etablere og siden drive et geotermisk anlæg i 30 år. Det er derfor afgørende for Aarhus, at A.P. Møller Holding vil tage risikoen fra start til slut,” siger Bünyamin Simsek.

Ifølge den foreløbige tidsplan for projektet bores de første efterforskningsbrønde i 2019-2020. Afhængigt af efterforskningens resultat, vil de første geotermiske anlæg kunne bygges i 2021-2024.

Modellen indebærer, at A.P. Møller Holding påtager sig efterforskningsrisikoen, etableringsrisikoen og driftsrisikoen i de 30 år, anlægget leverer varme til fjernvarmenettet. Kommunens varmeforsyning, AffaldVarme Aarhus, modtager varmen til en fast indekseret pris, som kan falde, hvis der viser sig synergier eller forbedringer, som mindsker omkostningerne. Det kommer i sidste ende varmekunderne i Aarhus til gode.

”Geotermi kan spille en nøglerolle i den grønne omstilling af varmesektoren i hele Danmark. For at udnytte det potentiale, skal prisen være rigtig, så varmekunderne i Aarhus ikke skal betale ekstra for grøn varme i radiatoren. Samtidig er det vigtigt, at ansvaret – og dermed risikoen – placeres rigtigt. Vi har stor erfaring med denne type anlægsprojekter og udvinding af energi fra undergrunden. Derfor kender vi risikoelementerne og ved, at det er vigtigt, at det er en og samme aktør, der tager ansvaret for efterforskning, etablering og drift, altså fra vugge til grav. På den måde risikerer varmekunderne i Aarhus ikke at skulle betale, hvis noget ikke går som forventet,” siger Samir Abboud, der er direktør for geotermi i A.P. Møller Holding.

Projektet bygger på omfattende geologiske undersøgelser, men det er først, når A.P. Møller Holding får boret de første efterforskningsbrønde, at man kan være helt sikker på, at forholdene er som forventet og understøtter geotermi til fjernvarmebrug. Er de ikke det, så lukker A.P. Møller Holding efterforskningsbrøndene uden udgifter for varmekunderne i Aarhus.

Minister og Christiansborg ser potentiale i geotermi

Geotermi er vedvarende energi, som har den fordel, at den produceres og forbruges lokalt. Projektet i Aarhus kan blive det første i Danmark i stor skala.

”Det er meget positivt, at A.P. Møller Holding nu engagerer sig i at udnytte geotermisk energi i stor skala. Regeringen har bakket op om geotermi i energiaftalen og ser et stort potentiale både i forhold til den danske varmeforsyning og i fremtidige eksportmuligheder,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Bag den nye energiaftale, der blev indgået før sommerferien, står alle Folketingets partier, og den socialdemokratiske ordfører Jens Joel er lige så begejstret som ministeren:

”Geotermi i den skala, som vi taler om her, åbner helt nye muligheder. Dem skal vi gribe – og jeg er stolt over og glad for, at Aarhus viser vejen til at nå hen til brændselsfri fjernvarme,” siger Jens Joel.

Dialogen mellem AffaldVarme Aarhus og A.P. Møller Holding forventes at fortsætte, således at resten af 2018 bruges på at få rammevilkårene helt på plads og forhandle en endelig varmeleveranceaftale.

AffaldVarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus er en forsyningsvirksomhed under Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Den har en samlet årlig omsætning på omkring tre mia. kroner. AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til 350.000 indbyggere i Aarhus-området. Danmarks næststørste by sagde farvel til kul som brændsel i 2016 og får altovervejende fjernvarme fra biomasse. AffaldVarme Aarhus står også for den samlede affaldshåndtering i Aarhus Kommune.

A.P. Møller Holding

A.P. Møller Holding er den erhvervsdrivende del af A.P. Møller Fonden. Det er A.P. Møller Holdings formål at udøve Fondens rolle som engageret ejer af A.P. Møller – Mærsk A/S og Danske Bank A/S, samt at investere i og opbygge nye nyttige virksomheder, således at Fonden også i kommende generationer kan yde til samfundet i form af donationer. www.apmoller.com