Grøn el og varme fra Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S leverer nu el og varme til Aarhus. Anlægsarbejdet til værket startede i 2014, og senest er kraftvarmeproduktion med halm som brændsel og leverance til el- og fjernvarmenettene er kørt ind med succes. Det betyder, at aarhusianerne nu også får stabil grøn el og varme fra Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S.

”Det er en milepæl, at vi i Aarhus nu er selvforsynende med grøn energi. Sammen med den grønne energi fra bl.a. Studstrupværket og det nye biomassefyrede kraftvarmeværk leverer vi nu i kommunen tilstrækkeligt med grøn el og varme til, at vi kan dække vores eget forbrug. Alt i alt markerer Aarhus sig med den hidtil største danske omlægning til grøn energi”, udtaler Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

Det nye værk er 100 procent ejet af Aarhus Kommune, og med en anlægssum på over en milliard kroner er det blandt de største af sin art i Danmark. I Aarhus-området bliver værket den næststørste leverandør af grøn varme, efter at Studstrupværket sidste efterår gik over til at fyre med træpiller. Lisbjergværket skal stå for 20 procent af varmen, og da halmfyret fjernvarme er yderst konkurrencedygtig, vil den nye varmekilde på den lange bane bidrage til, at fjernvarmens grønne omstilling med halmfyret varme sker uden takststigninger.

Fakta

Anlægsarbejdet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S blev for nogle måneder siden ramt af konkurs hos hovedleverandøren med en forsinkelse af anlægsarbejdet og varmeproduktionen til følge.

Siden overtog Aarhus Kommune byggeledelsen og arbejdede hårdt på for at få varmeproduktionen op at køre hurtigst muligt. Anlægsarbejdet er holdt inden for budgettet, men forsinkelsen ventes at koste varmekunderne omkring 45 mio. kr., svarende til engangsstigning på 350 kr. for et standardhus.

Produktionsdata

  • Indfyret effekt: 110 MW
  • Røggaskondensering giver virkningsgrad over 103 procent
  • Elproduktion: 37 MW
  • Varmeproduktion: 77 MW
  • Brændsel: 230.000 ton pr. år
  • Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet
  • Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer
  • Kan fyre op til 50 procent flis
  • Fra juni og frem til fyringssæsonen starter, er værket væsentligste varmeproducent i Aarhus-området. Fra og med i år holder Studstrupværket sommerlukket for varmen, og i stedet styrer Aarhus Kommune varmen.
  • Den nye driftssituation følger i hælene på sidste års grønne omstilling på Studstrup-værket fra kul til træpiller og fortsættelsen med idriftsættelse af Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S i år.

Finish og færdiggørelse

På den store byggeplads i Lisbjerg er der fortsat masser af aktivitet. Nu hvor energiproduktionen er på plads, er der fokus på færdiggørelse og finish, både ude og inde. Den officielle indvielse er planlagt til at foregå på den anden side af sommeren.