Indvielse af Biomassefyret Kraftvarmeværk

På mandag bliver Aarhus Kommunes biomassefyrede kraftvarmeværk indviet.

Værket er opført som led i den grønne omstilling i Aarhus, hvor målet er at blive C02-neutral i 2030 og er med en anlægssum på 1,3 mia. kr. et af de største anlægsprojekter i kommunen i mange år. Sammen med træpillevarmen fra Studstrupværket er Aarhus nu selvforsynende med grøn energi.

”Indvielsen er en mærkedag for Aarhus’ stærke position på den grønne front, hvor Danmarks næststørste by markerer sig med den hidtil største danske omlægning til grøn energi. Sammen med den grønne energi fra Studstrupværket og det nye biomassefyrede kraftvarmeværk har vi nu tilstrækkeligt med grøn el og varme til at dække aarhusianernes forbrug,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

Der var første spadestik til anlægget i november 2014. Tidligere i år kom kraftvarmeproduktionen op at køre, og senest har der været fokus på finish og færdiggørelse inde og ude.

Mandag d. 6 november kl. 14, Ølstedvej 20 i Lisbjerg ved Aarhus vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz sammen klippe den røde snor, som i dagens anledning er grøn, og markere den officielle indvielse.

Produktionsdata

 • Indfyret effekt: 110 MW
 • Røggaskondensering giver virkningsgrad over 103 procent
 • Elproduktion: 37 MW
 • Varmeproduktion: 77 MW
 • Brændsel: 230.000 ton pr. år
 • Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet
 • Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer
 • Kan fyre med op til 48 halmballer i timen
 • Kan fyre op til 50 procent flis
 • I sommerhalvåret er værket væsentligste varmeproducent i Aarhus-området
 • I fyringssæsonen tilføjes igen varme fra Studstrupværket
 • Denne drift følger i hælene på sidste års grønne omstilling på Studstrupværket fra kul til træpiller og fortsættelsen med drift på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S