Varmekunder i Aarhus slipper for rentesmæk

Varmekunderne i Aarhus skal ikke betale et rentesmæk på op mod 76 millioner kroner for de værdier, som Aarhus Kommune for mange år siden skød ind i fjernvarmeforsyningen.

Derfor har rådmand Kristian Würtz nu meddelt Energitilsynet, at Aarhus Kommune tilbagekalder den anmeldelse af indskudte værdier, som kommunen fremsendte i 2009.

I 1981 indrettede man lovgivningen sådan, at fjernvarmeforsyningernes økonomi skulle holdes adskilt fra kommunernes kasser.  Samtidig indskød kommunerne anlæg og ledningsnet, som kommunen havde betalt for. Senere fik kommunerne ret til at hæve en forrentning af disse værdier.

Det store hul på 3,5 milliarder kroner på landsplan er der kun varmekunderne til at betale.

I 2009 valgte Aarhus Kommune at anmelde de værdier, som man i sin tid skød ind i fjern-varmeforsyningen med henblik på, at man kunne få værdierne anerkendt, så de kunne trækkes ud til Aarhus Kommune. Men den anmeldelse har Kristian Würtz nu trukket tilbage.

”Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at de aarhusianske varmekunder tilsammen skal betale mange millioner kroner over deres varmeregning, fordi vi som kommune kan udnytte reglerne ved at trække forrentningen af nogle ældgamle investeringer ud af AffaldVarme. Jeg synes, at vi som kommune har fået fuld valuta for den investering over årene, og det skal kunderne ikke straffes for. Derfor har jeg valgt, at Aarhus Kommune ikke ønsker at få sine værdier anerkendt i AffaldVarme,” siger Kristian Würtz.

Regeringen har flere gange opfordret kommunerne til ikke at gøre brug af muligheden for at trække forrentningen af deres værdier ud af varmeselskaberne, og der er for nylig indført mekanismer, hvor alle pengene er blevet modregnet i kommunens bloktilskud. Imidlertid er Aarhus Kommunes ansøgning så gammel, at den skal behandles under andre regler, der vil gøre det muligt for kommunen at beholde en stor del at pengene til kommunekassen.

I alt holder 45 af 59 fjernvarmeselskaber fortsat fast i planer om at udskrive en renteregning til forbrugerne, viser en ny opgørelse fra Energitilsynet. Det tal bliver nu til 44 med Kristians Würtz’ beslutning om at trække anmeldelsen tilbage.