Fra 1980 har AffaldVarme Aarhus og forbrugerejede kraftvarmeværker samarbejdet om at dække 90 procent af Aarhus Kommunes varmebehov med kraftvarme inden 1995. Målet blev nået, og 285.000 af Aarhus Kommunes over 300.000 indbyggere havde nu fjernvarme.
I dag får henved 350.000 indbyggere i Aarhus Kommune, Syddjurs og Odder Kommune fjernvarme fra en sammenhængende fjernvarmesystem, hvor varmen fortrinsvis er produceret som kraftvarme på Studstrupværket, på affalds- og biomasseenergianlæggene i Lisbjerg og hos RenoSyd. 

Varmen fra produktionsanlæggene ledes via transmissionsledninger ud til varmeværker i og uden for Aarhus Kommune. Varmeværkerne samarbejder i forsyningsfællesskabet Varmeplan Aarhus om denne varmeleverance.

Klimavarmeplan 2020

Varmeplan Aarhus har indledt arbejdet med at formulere Klimavarmeplan 2020, der skal sikre den fortsatte grønne omstilling af fjernvarmen.