Varmeproduktionen til transmissionssystemet sker fra følgende produktionssteder:

  • Studstrupværket, Ørsted
  • Affaldsenergisanlæg, AffaldVarme Aarhus
  • Biomassefyret Kraftvarmeanlæg A/S
  • Renosyd Kraftvarmeanlæg
  • Overskudsvarme fra virksomheder
  • 80 megawatt eldrevet kedel
  • Gellerup kedelanlæg
  • Jens Juuls Vej kedelanlæg
  • Aarhusværkets kedelanlæg
  • Spids- og reserveenhedernes kedelanlæg

Få mere information under "Eksterne links".

Via varmevekslere kommer varmen over i distributionssystemet og videre ud til kunderne.     

Lokal produktion og lokale net

I Aarhus Kommune er der også enkelte lokale net, hvortil AffaldVarme Aarhus producerer varme. Det er bl.a. tilfældet i Harlev, Sabro og Solbjerg, hvor der produceres varme på lokale halmvarmeværker.