Figurerne viser udviklingen i CO2-udledningen på varmeområdet siden vedtagelsen af Klimavarmeplan 2010. Det store fald i årene 2016-2017 skyldtes

  • at det biomassefyrede kraftvarmeværk på AffaldsCenter i Lisbjerg kom i drift
  • at Studstrupværket er gået over til at fyre med træpiller frem for kul.

Status

Energiproduktion til fjernvarme var tæt på at være CO2-neutral fra omkring 2016-2017. Der vil blive dog fortsat blive brugt olie til opvarmning i situationer med spidsbelastning, f.eks. på meget kolde dage.

Figur 1

Figuren viser udledning af kg CO2 pr. MWh ved energiproduktion til fjernvarme i Aarhus Kommune.

Årene 2010 - 2016 viser den faktiske udledning.

Årene 2017 - 2030 viser den forventede udledning.

Figur 2

Figuren viser udviklingen af ton CO2 pr. år ved energiproduktion til fjernvarme i Aarhus Kommune.

Årene 2010 - 2016 viser den faktiske udledning.

Årene 2017 - 2030 viser den forventede udledning.

CO2-udledning lige nu