Parterne i Varmeplan Aarhus arbejder hen imod en mere og mere flerstrenget varmeproduktion, hvor varmen produceres på en række forskellige lokale anlæg. Der stræbes mod, at varmeproduktionen bliver uafhængig af fossile brændsler.

Fremtidens varmeproduktion

I stedet skal varmeproduktionen benytte mere klimavenlige brændsler som biobrændsler eller vedvarende energi. Tiltagene følger 

Aarhus Kommunes Klimavarmeplan

- og blandt projekterne og de innovative tiltag er: