Som led i den grønne omstilling har Aarhus Kommune opført et biomassefyret kraftvarmeværk på AffaldsCenter i Lisbjerg. Værket fyrer med halm og flis og blev indviet i 2017. 

Læs mere på værkets hjemmeside www.bkvv.dk.