Et 80 megawatt elektrisk kedelanlæg ved Studstrupværket hos Ørsted er integreret i varmeproduktionen og fungerer især som spids- og reservelastkedel. Dvs. den supplerer produktionskapaciteten og sættes ind, når der er behov for spidslast, og når elpriserne er lave. I mange situationer mindsker det brugen af olie som spids- og reservelast.

Bæredygtig varmeforsyning

Kedlen har hurtig opstart og er en fleksibel del af produktionen til gavn for fjernvarmeprisen og dermed konkurrenceevnen. Elkedlen understøtter Aarhus Kommunes ambitionen om bæredygtig fjernvarmeforsyning.

Samarbejde med Ørsted

Elkedelanlægget blev sat i drift i 2015 i et samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus og Ørsted. Der er indgået en gunstig samarbejdsaftale i bedste smartcity ånd om at sammentænke el- og varmeproduktion. Det indebærer bl.a., at oveskydende varme lagres i Studstrupværkets akkumuleringstank, og at Ørsted får andel i salg af overskydende vindmøllestrøm til elnettet.