Der er en rivende udvikling i Aarhus Midtby og på Aarhus Ø, hvor nyskabende arkitektur er i højsædet. Der er bygget mange nye boliger, og flere kommer til. Det samme gælder uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Samtidig arbejder Aarhus Kommune målrettet på at blive CO2-neutral i 2030.

Fjernvarmen skal følge med, både når det gælder væksten og den grønne omstilling. Derfor anlægger AffaldVarme Aarhus et nyt bæredygtig energianlæg på hjørnet af Hjortholmsvej og Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Det nye energianlæg skal imødekomme behovet for varme hos de mange nye indbyggere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Bæredygtig fjernvarme

I tråd med Aarhus Kommunes klimamål om CO2-neutral varme etablerer AffaldVarme Aarhus en blivende og bæredygtig løsning, der kobler Aarhus Ø sammen med resten af det grønne fjernvarmesystem i Aarhus Kommune.

Der er anlagt en transmissionsledning fra Langelandsgade og frem til det nye energianlæg på Aarhus Ø. Bygningen huser et varmeveksleranlæg, der er i drift. Derudover skal energianlægget indeholde en varmepumpe, som henter varmen i Aarhus-bugten. Den skal supplere den øvrige varmeproduktion og kan producere 4,0 MWh varme for hver MWh el, den selv bruger.

Økonomi

Anlægsudgifterne til varmeforsyningen til Aarhus Ø er 172 mio. kr. og er budgetteret i AffaldVarme Aarhus´ investeringsplan. Heraf er 3 mio. kr. EU-støtte til udviklingsprojektet med havvarmepumpen.

Fjernvarme fra havvand

Varmepumpen er et innovations- og udviklingsprojekt. Det er nyt at have en stor varmepumpe i et centralt kraftvarmeområde, og teknologien med at lave varme ved hjælp af havvand er også ny. Anlægget bliver bygget, så det er forberedt til at forsyne store dele af Aarhus Midtby i takt med byudviklingen, det stigende behov for varme og den teknologiske udvikling inden for varmepumper, der henter varme fra havvand.