Der er en rivende udvikling i Aarhus Midtby og på Aarhus Ø. Der er bygget mange nye boliger, og flere kommer til. Det samme gælder uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Samtidig arbejder Aarhus Kommune målrettet på at blive CO2-neutral i 2030.

Fjernvarmen skal følge med, både når det gælder væksten og den grønne omstilling. Derfor har AffaldVarme Aarhus anlagt et bæredygtigt energianlæg på hjørnet af Hjortholmsvej og Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Energianlægget skal imødekomme behovet for varme hos de mange nye indbyggere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og samtidig være med til at introducere nye grønne teknologier i fjernvarmen.  

Ny grøn teknologi

Energianlægget huset et varmeveksleranlæg og el-drevne varmepumper, som henter varmen i Aarhus Bugt. De skal supplere den øvrige varmeproduktion, og hver varmepumpe kan producere 4,0 MWh varme for hver MWh el, den selv bruger. I perioder med lave elpriser vil varmepumperne give væsentlige besparelser i forhold til biomasseproducerede varmeleverancer. På daglig basis afgør produktionsplanlæggerne hos AffaldVarme Aarhus, hvilke varmekilder varmen skal sættes sammen af. Havvandsvarmepumper bliver bl.a. koblet på ved lave elpriser og leverer varme i løbet af en halv time.

Fjernvarme fra havvand

Varmepumperne er et innovations- og udviklingsprojekt, der bl.a. er støttet af EU med 3 mio. kr. Det er nyt at have store varmepumper i et centralt kraftvarmeområde, og teknologien med at lave varme ved hjælp af havvand er også ny. I særdeleshed er teknologien i havvandsvarmepumperne på Aarhus Ø unikke, også internationalt. 

Havvandet koger ved +5 grader

Specielt for teknologien i havvandsvarmepumpen er det, at havvand føres direkte ind i varmepumpens fordamper. Her kan havvandet koges ved +5 grader, og derfor har varmepumpen, i modsætning til andre varmepumper, ikke brug for noget kølemiddel. Der er et stort klimavenligt potentiale i at reducere brugen af drivhusgasser, f.eks. til kølemidler. Derfor har den nye havvandsvarmepumpe potentiale til at blive en ny, dansk grøn eksportvare.

Virkningsgrad

Derudover skal det  undersøges, hvor gode varmepumperne er til at få mest muligt energi ud af den strøm, der bruges til at drive pumperne. Forventningen er bl.a., at de er tre gange så gode til at udnytte energien i forhold til, at man bruger ren strøm til at lave fjernvarme.

Der vil være bedst virkningsgrad om sommeren, hvor vandets temperatur er højst. Hvis havvandet f.eks. er 16 grader, bruges 13 grader til fjernvarme, og vandet sendes retur i Aarhus Bugt med 3 grader.

En havvandsvarmepumpe yder 1,5 MW, og de første to varmepumper ventes på årsbasis at kunne levere fjernvarme i en mængde, der svarer til fjernvarme til 1000-1500 husstande på Aarhus Ø.

Flere på vej

Anlægget er forberedt til at forsyne store dele af Aarhus Midtby i takt med byudviklingen, det stigende behov for varme og den teknologiske udvikling inden for varmepumper, der henter varme fra havvand.

I 2019 blev den første havvandsvarmepumpe installeret, og filmen er fra begivenheden. 

Flere pumper er på vej, og på sigt vil bygningen kam rumme 12 varmepumper.