Der er en rivende udvikling i Aarhus Midtby og på Aarhus Ø, hvor nyskabende arkitektur er i højsædet. Der er bygget mange nye boliger, og flere kommer til. Det samme gælder uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Samtidig arbejder Aarhus Kommune målrettet på at blive CO2-neutral i 2030.

Fjernvarmen skal følge med, både når det gælder væksten og den grønne omstilling. Derfor har AffaldVarme Aarhus anlagt et bæredygtigt energianlæg på hjørnet af Hjortholmsvej og Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Energianlægget skal imødekomme behovet for varme hos de mange nye indbyggere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og samtidig være med til at introducere nye grønne teknologier i fjernvarmen.  

Bygningen huser et varmeveksleranlæg og el-drevne varmepumper, som henter varmen i Aarhus Bugt. De skal supplere den øvrige varmeproduktion, og hver varmepumpe kan producere 4,0 MWh varme for hver MWh el, den selv bruger. I perioder med lave elpriser vil varmepumperne give væsentlige besparelser i forhold til biomasseproducerede varmeleverancer.

Fjernvarme fra havvand

Varmepumperne er et innovations- og udviklingsprojekt, der bl.a. er støttet af EU med 3 mio. kr. Det er nyt at have en stor varmepumpe i et centralt kraftvarmeområde, og teknologien med at lave varme ved hjælp af havvand er også ny.

Anlægget bliver bygget, så det er forberedt til at forsyne store dele af Aarhus Midtby i takt med byudviklingen, det stigende behov for varme og den teknologiske udvikling inden for varmepumper, der henter varme fra havvand.

I 2019 installeres to havvandvarmepumper, men på sigt vil bygningen kunne rumme 12 varmepumper. 

Filmen viser, at Maskinrummet får varmepumper. 

 

Næste film stammer fra anlægsfasen og introducerer til Maskinrummets fjernvarmedel, et energianlæg med vekslere og havvandvarmepumper.

Maskinrummet

Bygningen med energianlægget hedder Maskinrummet, for udover et veksleranlæg og havvarmepumperne indeholder den også affaldssug og tekniske installationer inden for fibernet og strøm. Navnet spiller altså på bygningens funktion i den tekniske infrastruktur på Aarhus Ø.

Maskinrummet vil blive brugt som formidling, både om fjernvarme, havvandvarmepumper og affaldssug.

Derudover har bygningen en lysudsmykning, der døgnet rundt sætter den i spil i omgivelserne på Aarhus Ø.