Omstillingen til grøn varme havde to faser.

Den første var en levetidsforlængelse af blok 3 i 2014 med større driftssikkerhed til følge. 

Anden fase var en ombygning af værket til at kunne fyre med biomasse i form af træpiller. 

Ombygningen blev færdig i efteråret 2016.