Din kvartalsopgørelse og opkrævning for fjernvarme vil typisk være højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

Se eksempler på opkrævningernes størrelse med forskelligt forbrug og boligareal

Beregn dine egne opkrævninger

Du kan også indtaste tal for dit eget forbrug i kWh og boligarealet for din bolig og beregne, hvor store dine opkrævninger omtrent vil være i de forskellige kvartaler.

Brug beregner i Excel-regneark