Droneoverflyvning bruges til at spore huller i ledningsnettet, som skal repareres. Der kan høres en svag brummen fra dronerne, og AffaldVarme Aarhus udsender SMS til berørte, inden overflyvningen begynder.