Der benyttes mindre droner, og man opdager dem typisk ved, at man hører en svag brummen oppe fra luften, gerne når der ikke er særlig meget trafik. AffaldVarme Aarhus udsender SMS til berørte, inden overflyvningen sker.