AffaldVarme Aarhus benytter et grønt sporingsstof, der på ingen måde er giftigt eller farligt, til at teste for utætheder i fjernvarmesystemet. Den grønne farve tilsættes fjernvarmevandet i områder, hvor der er mistanke om utætheder.

Kommer der grønt vand ud af en varmtvandshane, er det tegn på, at der er en utæthed, hvor der trænger drikkevand ind i fjernvarmesystemet. Drikkevand er kalkholdigt og vil over tid tilkalke fjernvarmesystemets varmevekslere, så de bliver ineffektive.

Næste skridt er så at udbedre utæthederne.

Det er dyrt med utætheder i fjernvarmesystemet, så der er penge at hente ved at få hullerne stoppet.

Set fra kundens side er det dyrt at betale for vand, der til ingen nytte løber ind i fjernvarmesystemet. Set fra varmeforsyningens side er det dyrt at rense tilkalkede varmevekslere. 

For din egen skyld er det en god idé at tjekke varmeinstallationen. Sådan gør du: 

  1. Luk for alle vandhaner i ejendommen. Bevæger hjulet på vandmåleren sig, kan det være tegn på en utæthed.
  2. Luk for vandforsyningen ved hovedhanen (ved vandmåleren). Åbn nu for en vandhane til varmt vand. Kommer der vedvarende varmt vand/grønt vand ud af den varme hane, er der en utæthed.

Sørg for, at vaskemaskinen eller opvaskemaskine ikke er i brug, når du foretager undersøgelserne.

Du kan også se filmen om grønt vand. Her er det vist, hvordan du kan finde ud af, om rørsystemet har utætheder, og hvad du skal gøre, hvis vandet er grønt.

AffaldVarme Aarhus hører derfor gerne fra dig, hvis du opdager, at du har fået grønt vand. 

Til gengæld er der ingen grund til at kontakte dit vandselskab, hvis du opdager grønt vand.