Grønt vand

AffaldVarme Aarhus benytter et grønt sporingsstof, der på ingen måde er giftigt eller farligt, til at teste for utætheder i fjernvarmesystemet. Den grønne farve tilsættes fjernvarmevandet i områder, hvor der er mistanke om utætheder.

Kommer der grønt vand ud af en varmtvandshane, er det tegn på, at der er en utæthed, hvor der trænger drikkevand ind i fjernvarmesystemet. Drikkevand er kalkholdigt og vil over tid tilkalke fjernvarmesystemets varmevekslere, så de bliver ineffektive.

Næste skridt er så at udbedre utæthederne.