Se om der er en driftsforstyrrelse på din adresse

Kortet opdateres hvert 10. minut og viser døgnets igangværende, fremtidige og afsluttede forstyrrelser. 

SMS og omdelte postkort

AffaldVarme Aarhus renoverer løbende ledningsnettet, og vi kan oplyse dig om fremtidige driftsforstyrrelser og gener ved renovering med en SMS og på hjemmesiden. Vi sigter efter, at varmeafbrydelser varer få timer, og at kunder, der får afbrudt varmen, modtager SMS - så vidt, det er praktisk muligt. Vi omdeler postkort til kunder, som vi beder om at lukke for hovedhaner.

Tilmeld til SMS

Ønsker du at modtage en SMS om varmeafbrydelser på din adresse, kan du tilmelde dig SMS-service.   

Kontakt

Du kan også kontakte os og fortælle, at du mangler varme. Du kan ringe døgnet rundt.

Kl. 8-15. Ring til KundeserviceVarme på 89 40 17 00. 

Kl. 15-8. Ring til døgnvagten på 89 40 15 00.

Andet varmeværk eller fejl på eget anlæg

Vær venligst opmærksom på, om forstyrrelsen stammer fra et andet varmeværk. I "Hvem leverer din varme?" kan du søge på en adresse og se, om varmen kommer fra AffaldVarme Aarhus eller et forbrugerejet varmeværk i Aarhus Kommune.

Endelig kan en fejl i varmeinstallationen hjemme hos dig selv være årsag til, at der ingen varme er.