Området ved det gamle amtssygehus ved Tage Hansens Gade skal blive en ny spændende bæredygtig bydel med boliger til 2.500 mennesker. Det er et af de centrale punkter i Aarhus Byråds vision for området. Omdannelsen vil ske fra 2019 og 5-7 år frem.

Som noget af det første anlægges fjernvarmeforsyning til den nye bydel.

Der anlægges en ny transmissionsledning, der skal dække det voksende behov for fjernvarme i Aarhus Midtby. Arbejdet anlægges, så varmeforsyningen er sikret og kan dække varmebehovet i nye store boligområder som Det Nye Brokvarter ved Godsbanen og Søren Frichs Vej og i den nye bydel ved Tage Hansens Gade.

Den nye ledning får en total længde på 1,3 km og skal ligge på en strækning fra Paludan-Müllers Vej og frem til området ved det tidligere amtssygehus.

 • Fra Paludan-Müllers Vej skal ledningen løbe langs Jens Baggesens Vej og krydse Vestre Ringgade ved tunnelen til Botanisk Have.
 • Herfra anlægges ledningen langs Vestre Ringgade, og ved Eugen Warmings Vej føres ledningen frem mod og langs Martin Vahls Vej for at krydse Viborgvej.
 • Det videre forløb frem mod den nye bydel afventer den nærmere byplanlægning i den nye bydel.

 • 2019
  Ledningen fra Paludan-Müllers Vej og frem til Viborgvej anlægges fra maj til efteråret.

 • 2020
  Der sker tilslutning til transmissionsnettet ved Paludan-Müllers Vej. Der vil også ske arbejde i Tage Hansens Gade ved det gamle amtssygehus for at koble den nye ledning på fjernvarmenettet.

Området, hvor fjernvarmearbejdet skal foregå, har markante naboer som Aarhus Universitet, Den Gamle By og Botanisk Have. Også beboelseskvarterer tegner nabolaget. Derudover har området flere store indfalds- og forbindelsesveje i det centrale Aarhus, bl.a. Vestre Ringgade og Viborgvej. Det betyder, at anlægsarbejdet vil foregå i stærkt trafikerede områder med høj beboelse, store arbejdspladser og store attraktioner for turist- og fritidslivet.

Anlægsarbejdet vil blive tilrettelagt, så der vil være færrest mulige trafikgener og gener ved spunsarbejde. 

Træerne flyttes på grund af et nyt fjernvarmearbejde og genplantes til efteråret.

Efter sommerferien skal der graves op på Martin Vahls Vej til fjernvarmearbejdet, der skal give mere fjernvarme til Aarhus Midtby. Ved tilrettelæggelsen af arbejdet er der en løsning for lindetræerne på vejen.

Planen er, at alt skal være som i dag, når fjernvarmearbejdet er overstået.  Specialfirmaet Nordisk Træflyt & Træpleje vil tage sig af træerne imens. Sådan ser planen ud:

 • Først ryddes belægning og bøgebeplantning omkring træerne.
 • I starten af uge 16 bliver træerne gravet op. De flyttes væk fra vejen og sættes i jorden et andet sted, hvor de bliver passet og vandet, så de kan få en god vækstsæson.
 • I efteråret er fjernvarmearbejdet færdigt, og når træernes vækstsæson er ovre, vender træerne tilbage, og beplantning og belægning genetableres.
 • I et helt år efter genplantningen får træerne igen særlig pleje, så de kan have optimale vækstbetingelser.

Se evt. på www.traeflytning.dk, hvordan Nordisk Træflyt & Træpleje arbejder.

Selve fjernvarmearbejdet på vejen vil foregå efter sommerferien og sker som led i at sikre fjernvarme til nye boligområder i det centrale Aarhus.