En ny bydel, Bindesbøll Byen, vokser frem i området, hvor Psykiatrisk Hospital havde til huse.

Der er allerede fjernvarme i området, og nu skal ledningsnettet omlægges og udbygges, så det passer til de mange nye kvadratmeter i bydelen. 

I samme ombæring effektiviseres fjernvarmenettet, så det kan håndtere nutidens grønne biomassebaserede fjernvarme. Det indebærer bl.a. nedlæggelse af to tekniske anlæg, og at der bygges to nye. 

Kort med overordnet tidsplan

Arbejdet er tilrettelagt, så de eksisterende bygninger i Bindesbøll Byen får varme allerede i 2019. Kortet viser den overordnede tidsplan for arbejdet, og hvor langt arbejdet er nået. Tidsplanen vil løbende blive justeret.

Fjernvarmearbejde Bindesbøll Byen 2019-2020

Information

AffaldVarme Aarhus vil informere

  • med digitale breve til berørte beboere og grundejere
  • i området med skilte
  • med hjemmesiden www.affaldvarme.dk/bindesbøll

Kontakt

Du får også brev fra AffaldVarme Aarhus, når og hvis arbejdet har betydning for forhold ved din ejendom eller ved din bopæl. Har du spørgsmål til fjernvarmearbejdet, kan du kontakte 

  • Projektchef Anders Lund, tlf. 41 87 22 69. andlu@aarhus.dk