Se planen for at grave op og renovere ledningsnettet

Oversigten fortæller, hvornår vi forventer at begynde og slutte. Vi tager forbehold for vejrlig og andre uforudsete hændelser, der kan forskyde tidsplanen. Tidsplanen opdateres, når forskydningerne er kendt.

I nogle perioder kan der være tomme felter i listen. Det vil f.eks. være tilfældet i perioden mellem en vedtagelse af en ramme for renovering i Aarhus Byråd og frem til, at en tidsplan for arbejdet er kendt.