Oversigten fortæller, hvornår vi forventer at begynde og slutte. Vi tager forbehold for vejrlig og andre uforudsete hændelser, der kan forskyde tidsplanen. Tidsplanen opdateres, når forskydningerne er kendt.

I nogle perioder kan der være tomme felter i listen. Det vil f.eks. være tilfældet i perioden mellem en vedtagelse af en ramme for renovering i Aarhus Byråd og frem til, at en tidsplan for arbejdet er kendt.