Står du over for at renovere din bolig, er det værd at tænke energiforbedringer ind i projektet. Brug Energistyrelsens guide til mulighederne, herunder håndværkerlisten med firmaer, der bruger de såkaldte energiløsninger til korrekte forbedringer af boligen. 

Søg tilskud

Søg f.eks. tilskud hos:

Energi Fyn

Energihjem

Energikøb

Energispareguiden

Energitilskud

Ørsted

Listen er ikke udtømmende, men kan inspirere og oplyse om mulighederne for tilskud.

AffaldVarme Aarhus samarbejder ikke med firmaerne på listen og har ikke ansvar for eventuelle problemer i forbindelse med din ansøgning.

Aktører inden for tilskud til energiforbedringer kan komme med på listen. Henvend jer på affaldvarme@aarhus.dk

IGANGVÆRENDE ANSØGNINGER OM TILSKUD

AffaldVarme Aarhus har indtil 30. juni 2018 givet tilskud til energiforbedringer, og flere kunder er i færd med at realisere projekter, som AffaldVarme Aarhus har godkendt og vil give tilskud til, når de er færdige.

Meld projektet færdig til Eniig på tlf. 87 22 87 69 eller e-mail energiraadgivningerhverv@eniig.dk