Spørgsmål

Jeg har et rum i min bolig, der ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Hvis der er forbindelse med dør til opvarmede rum, medregnes arealet, selv om det ikke er opvarmet.

Spørgsmål

Jeg har en lagerhal på min virksomhed, som ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Ja, efter aftale med AffaldVarme Aarhus. Der må ikke være mulighed for, at lagerhallen kan varmes op med varme fra AffaldVarme Aarhus.

Spørgsmål

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker mit effektbidrag nedsat?

Svar

Kontakt AffaldVarme Aarhus. 

Spørgsmål

Jeg har et hus med elvarme på 1. sal, hvor der ikke opvarmes med fjernvarme. Kan jeg få nedsat effektbidrag?

Svar

Hvis 1. sal anvendes til beboelse i henhold til oplysningerne hos BBR, skal der betales effektbidrag af arealerne på 1. sal.

Spørgsmål

Min kælder er ikke opvarmet. Skal jeg betale effektbidrag for garagen?

Svar

Ja. Arealet i kælderen medregnes med 25 %, hvis kælderen ikke er registreret som beboet eller anvendes til erhverv.

Spørgsmål

I min kælder er der også garage. Skal jeg betale effektbidrag?

Svar

Nej, ikke for garagearealet, men 25 % for resten af kælderen.

Spørgsmål

Hvordan beregner jeg effektbidraget i en bolig med kælder?

Svar

Kælderarealer, der ikke anvendes til beboelse, medregnes ved beregningen af effektbidraget med 25 %. Kælderareal, der anvendes til beboelse eller erhverv iht. BBR, medregnes med 100 %. Hertil skal lægges boligens øvrige beboelsesareal.

Spørgsmål

Jeg har opdaget, at mine BBR-oplysninger er forkerte og har været det i 4 år. Kan jeg få effektbidrag tilbagebetalt?

Svar

Du kan få rettet dit effektbidrag fra den dag, at BBR-oplysningerne er rettet. Der tilbagebetales ikke effektbidrag.

Spørgsmål

AffaldVarme Aarhus har haft forkerte BBR-oplysninger registreret. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

AffaldVarme Aarhus tilbagebetaler for meget betalt effektbidrag i op til 3 år, hvis AffaldVarme Aarhus er skyld i, at de registrerede oplysninger er forkerte.

Spørgsmål

Mit varmeforbrug passer ikke til min virksomheds bygningsareal. Kan jeg betale effektbidrag ud fra en anden beregning end ud fra bygningsareal?

Svar

Ja. Henvend dig til AffaldVarme Aarhus. Vi vurderer i hver enkelt situation sammenhængen mellem areal og forbrug.

Spørgsmål

Jeg er lejer, og min udlejer har ikke registreret sine arealer korrekt hos BBR, hvilket betyder jeg betaler for meget i effektbidrag. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

Korrekte oplysninger hos BBR er udlejers/ejers ansvar. Hvis ejeren henvender sig til AffaldVarme Aarhus og opdaterer sine BBR-oplysninger, kan AffaldVarme Aarhus rette effektbidraget med virkning fra den dato, oplysningerne er rettet.