Hvis fjernvarmen skal være billig og samtidig være til gavn for vores natur, er det vigtigt, at du sørger for, at gennemsnitsafkølingen i din varmeinstallation er på mindst 30 °C.

  • Afkølingen er forskellen på fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet. Den øjeblikkelige afkøling og dit forbrug af varme kan du aflæse på energimåleren.
  • Jo lavere afkølingen er, jo flere udgifter er der til produktion og distribution af fjernvarmen. 
  • AffaldVarme Aarhus kan kun få dækket ekstraudgifterne ind hos kunderne. Der opkræves derfor et afkølingsbidrag på kvartalsopgørelsen pr. 31. december eller på flytte-/slutopgørelsen. 
  • Gennemsnittet beregnes fra den 1. januar til 31. december eller for den periode, hvor der har været et varmeforbrug. Afkølingsbidraget beregnes også, hvis perioden er kortere end 12 måneder.
  • Du slipper for at betale ekstra udgifter, hvis du sørger for, at gennemsnitsafkølingen af fjernvarmevandet er på mindst 30 °C.