Afkøling

Hvis fjernvarmen skal være billig og samtidig være til gavn for vores natur, er det vigtigt, at du sørger for, at gennemsnitsafkølingen i din varmeinstallation er på mindst 30°C (årsgennemsnit).

  • Afkølingen er forskellen på fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet. Den øjeblikkelige afkøling og dit forbrug af varme kan du aflæse på energimåleren.
  • Det medfører ekstra udgifter til produktion og distribution af fjernvarmen, hvis den gennemsnitlige årsafkøling i din varmeinstallation er mindre end 30° C. AffaldVarme Aarhus kan kun få dækket ekstraudgifterne ind hos kunderne.
  • Du slipper for at betale ekstra udgifter, hvis du sørger for, at gennemsnitsafkølingen af fjernvarmevandet er på mindst 30°C inden for det første år efter modtagelsen af årsopgørelsen. Den årlige gennemsnitsafkøling fremgår af din årsopgørelse.

Læs mere om afkøling i "Varme råd"

Læs mere om fjernvarme i "Et køligt overblik"