Den rette temperatur

  • temperaturen på gulvfladen bør være max. 27° C – afhængig af gulvbelægningen. Vær opmærksom på, at det kan tage op til et døgn at få indstillet gulvvarmen i det enkelte rum, så temperaturen er tilpas. Ofte er der til gulvvarmeanlæg monteret rumfølere, der viser temperaturen i det enkelte rum. Placér eventuelt et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde. 
  • en ventil, en termostat eller en cirkulationspumpe kan sætte sig fast, hvis den har været lukket i længere tid. En fastlåst termostat kan løsnes ved at skrue hætten af og trykke et par gange på ventilen med en skruetrækker eller lignende.
  • om sommeren kan du lukke helt ned for varmen eller slukke for cirkulationspumpen på varmeanlægget. Gulvvarme med blandekreds skal indstilles efter årstiden.