Få vist ledninger før du graver

”Min stikledning” henvender sig til grundejere og kunder, der ønsker viden om deres stikledning til fjernvarme. Det er f.eks. vigtigt at kende placeringen, hvis du skal grave på grunden. Graver du nærmere end én meter fra ledningen, skal du benytte skovl og altså ikke maskine.

I ”Min stikledning” kan du få oplysninger om stikledningen på din grund. Du får et oversigtskort og kan se ledningens placering. Ved at føre musen hen over ledningen får du følgende oplysninger om rørene i stikledningen:

  • Ydre kappedimension
  • Materiale
  • Anlægsår
  • Nøjagtighed

Søg stikledning på egen grund gennem

To typer stikledninger

Den første type er frem- og returledning i hver sin ledning og den anden type er en frem- og returledning i samme rør. 

Fejl på kortet

Registreringer fra før 1990 er af svingende kvalitet. Viser det sig i forbindelse med dit gravearbejde, at vores oplysninger er fejlagtige, vil vi være glade for en tilbagemelding. Du kan evt. vedhæfte en skitse med dine rettelser. Når fejlen er rettet, kan du få besked via e-mail, hvis du har opgivet din e-mailadresse til os.

Vigtig info hvis du selv skal grave