Stillestående luft i boligen optager blandt andet fugt og bliver iltfattig. Luft derfor ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad anbefales det at lufte ekstra ud. 

Vidste du…

  • at den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i fem-seks minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse uden at vægge og møbler bliver kolde.
  • at åbne luftventiler i vinduet eller et vindue på klem ikke giver tilstrækkelig udluftning.
  • at du skal lukke for termostaterne, mens du lufter ud. Den friske luft, der kommer ind, når du har varme på, er koldere end luften i rummet. Det vil termostaten tage som et tegn på, at der skal skrues op for varmen.
  • at når du er færdig med at lufte ud, skal du kun lukke halvt op for termostaten og lade den stå lidt, inden du lukker helt op.
  • at du bør undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen, medmindre temperaturen udenfor er over den indstillede temperatur på termostaterne.
  • at du bør undlade at stille møbler med store, lodrette flader (f.eks. et skab eller et klaver) helt op ad kolde ydervægge. Det giver ofte fugtproblemer.
  • at det er en god idé at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse.
  • at du bør lufte ekstra godt ud, hvor der er mennesker i længere tid ad gangen. En familie på fire personer afgiver ca. 15 liter vand i døgnet, hvilket medfører fugt, hvis der ikke luftes ud.

Fugt

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen indenfor aldrig kommer under 14° C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummene. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, kan det være et tegn på, at der er for fugtigt i rummet.