Vidste du…

  • at den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i fem-seks minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse uden at vægge og møbler bliver kolde.
  • at du skal lukke for termostaterne, mens du lufter ud. Den friske luft, der kommer ind, når du har varme på, er koldere end luften i rummet. Det vil termostaten tage som et tegn på, at der skal skrues op for varmen.
  • at når du er færdig med at lufte ud, skal du kun lukke halvt op for termostaten og lade den stå lidt, inden du lukker helt op.
  • at det er en god idé at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse.
  • at du bør undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen, medmindre temperaturen udenfor er over den indstillede temperatur på termostaterne.
  • at du bør undlade at stille møbler med store, lodrette flader (f.eks. et skab eller et klaver) helt op ad kolde ydervægge. Det giver ofte fugtproblemer.

 

Fugt

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen indenfor aldrig kommer under 14 °C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummene. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, kan det være et tegn på, at der er for fugtigt i rummet.