Vi kontakter dig hurtigst muligt, hvis vi har mistanke om, at der er en utæthed af en vis størrelse på din varmeinstallation.

Du kan forvente at blive kontaktet, når vores system har registreret, at der løber mere end 400 liter fjernvarmevand i døgnet ud af dit varmeanlæg. Vi ringer til dig eller sender et brev til din e-Boks.

Alvorlige situationer

Du kan også forvente at blive kontaktet, når vores system har registreret, at der løber mere end 300 liter fjernvarmevand i timen ud af dit varmeanlæg. Denne situation kan være alvorlig og vi kontakter dig hurtigst muligt pr. telefon. Får vi ikke kontakt, sender vi en montør til adressen. Træffer vi ingen hjemme, vurderer montøren situationen.

Hvis ikke der er synlige tegn på, at der løber fjernvarmevand ud af varmeanlægget, afleverer montøren en seddel på døren med besked om, at ejeren skal kontakte AffaldVarme Aarhus hurtigst muligt. Bliver der dagen efter stadig registreret en utæthed, forsøger vi at kontakte ejeren igen.

Får vi ikke kontakt, vurderer vi situationen og kan i sidste ende vælge at kontakte politiet for at få adgang til ejendommen og stoppe uheldet.

Opdater dine kontaktoplysninger

Vi vil gerne kontakte dig hurtigst muligt i tilfælde af utætheder på din varmeinstallation. Derfor vil vi gerne bede dig opdatere dine kontaktoplysninger på Min Varmeside. Især har vi brug for dit telefonnummer. 

Ejerens ansvar

Dette er en service, men det er til enhver tid ejerens ansvar at vedligeholde ejendommens fjernvarmeinstallation forsvarligt og dermed forebygge utætheder. Affaldvarme Aarhus kan ikke drages til ansvar for utætheder og eventuelle følgeskader, selvom AffaldVarme Aarhus har etableret denne overvågningsfunktion.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan selv holde øje med synlige tegn på lækage. Har du mistanke om en lækage, skal du kontakte en VVS'er.