Fra 1. marts opgør vi dit faktiske varmeforbrug hvert kvartal. Hidtil er dit forbrug blevet opgjort en gang om året.

Omlægningen ventes at give en årlig rentebesparelse hos AffaldVarme Aarhus på 300.000 kr. Det skyldes, at vi fremover ikke skal vente op til et år på at få den endelig betaling for den varme, vi har solgt til kunderne.

Besparelsen bliver brugt til at nedsætte prisen for varme.

For en kunde betyder omlægningen også, at eventuelle tilgodehavender reguleres hvert kvartal og ikke først efter et år.