Takster, betaling, bestemmelser og klagevejledning