Hvis afkølingen er mindre end 30 grader, opkræves et afkølingsbidrag på kvartalsopgørelsen pr. 31. december eller på flytte-/slutopgørelsen.

Gennemsnittet beregnes fra den 1. januar til 31. december eller for den periode, hvor der har været et varmeforbrug. Afkølingsbidraget beregnes også, hvis perioden er mindre end 12 måneder.

Reglerne om afkølingsbidrag findes i Bestemmelser for fjernvarmelevering