Hvor meget, du skal betale aconto, afhænger af to forhold:

  • din husstands forbrug i det foregående års forbrug. 
  • årstiden, fordi opkrævningen typisk er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

4 årlige rater

Du betaler 4 aconto-rater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

På din kvartalsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for seneste kvartal i kWh eller MWh og i kroner og ører. Det vil fremgå, om du har betalt for meget eller for lidt i forhold til det faktiske forbrug. 

Samtidig med hver kvartalsopgørelse får du opkrævning for den næste acontorate. Opkrævningerne er til betaling:

  • 1. februar
  • 1. maj
  • 1. august
  • 1. november 

Aconto-raterne har forskellige størrelser

Dine aconto-raters størrelse vil afspejle årstiderne. Store aconto-regninger om vinteren og mindre aconto-regninger om sommeren.

Fordelingen på de 4 aconto-regninger ud fra det årlige forbrug er:

  • Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. januar til 31. marts
  • Ca. 15 % af årsforbruget i perioden 1. april til 30. juni
  • Ca. 5 % af årsforbruget i perioden 1. juli til 30. september
  • Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. oktober til 31. december

Se eksempler på kvartalsopkrævninger