AffaldVarme Aarhus ændrer til kvartalsopgørelse i løbet af 2019. 

Indtil nu er varmekundernes forbrug opgjort 1 gang om året. Fra 1. april 2019 vil forbruget blive opgjort med faktisk forbrug hvert kvartal. Det vil sige, at kunderne får 4 kvartalsopgørelser i stedet for 1 årsopgørelse.

De enkelte varmekunder får besked i eBoks, når ændringen i løbet af 2019 er aktuel for dem.

Sådan fungerer kvartalsopgørelser

Hvor meget, du skal betale aconto, afhænger af to forhold:

  • din husstands forbrug i den foregående periode.
  • årstiden, fordi opkrævningen typisk er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

Du betaler 4 aconto-rater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

På din kvartalsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for seneste kvartal i kWh eller MWh og i kroner og ører. På kvartalsopgørelsen vil forskellen mellem aconto-beløbet og det faktiske forbrug også være reguleret.

Samtidig med hver kvartalsopgørelse får du opkrævning for den næste acontorate. Opkrævningerne er til betaling:

  • 1. februar
  • 1. maj
  • 1. august
  • 1. november