Du får en regning 4 gange om året

Dit varmeforbrug bliver opgjort fire gange om året:  
31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. 

Du modtager en kvartalsafregning inkl. 3 måneders aconto varme. Vi får automatisk forbrug fra din varmemåler. Kvartalsopgørelsen bliver lavet ud fra målertal fra varmemåleren. Aconto varme betales forud.

Dit aconto forbrug bliver beregnet ud fra forbruget i samme periode sidste år korrigeret med gennemsnittet af det vi kalder graddage (dvs. kolde dage med behov for mere rumopvarmning) for de seneste 10 år.  

Sådan fordeler dine regninger sig

Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. januar til 31. marts 
Ca. 15 % af årsforbruget i perioden 1. april til 30. juni 
Ca. 5 % af årsforbruget i perioden 1. juli til 30. september 
Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. oktober til 31. december 

Har du en ny installation?

Hvis du har en ny installation, så beregnes varmen med den samme fordeling ud fra et anslået årsforbrug.

Bliv klogere på dit forbrug

Følg dit forbrug og se dine regninger på Min Varmeside. Du skal logge ind med NemID.