Varmeprisen stiger, fordi energiproducenterne fik lavere indtægter end forventet, bl.a. i corona-tiden. Prisstigningen skal genoprette balancen i regnskaberne.

Prisen stiger med 7 % på årsbasis

Prisændringer opgøres med virkning for hele året. Denne gang svarer ændringerne til en stigning på ca. 7 % på årsbasis.  

Eksempel:  Efter stigning er prisen 13.400 kr. pr. år. I modsætning til 12.550 kr. pr. år for en standardkunde.  

Isoleret set stiger/falder prisen i procent mere i en kortere periode. Men når vi laver udregningen, sammenligner vi over et årDet gør vi i relation til kolde og varme perioder over året, hvor regningerne varierer.

  Pris pr. januar 2020 Pris pr. juni 2020
(efter stigning)
Effektbidrag (Kr./m2) 12,50 14,50
Effektbidrag ved lavenergibyggeri (Kr./m2) 6,25 7,25
Forbrugsbidrag (Kr./kWh) 0,565 0,650
Abonnementsbidrag (Kr./år) 790 790

 

Priseksempler for et typisk hus og lejlighed

Her er to eksempler på, hvordan prisændringen påvirker et standardhus og en lejlighed.

  • Hus på 150 m2 og et forbrug på 17.500 kWh 
  • Lejlighed på 90 m2 og et forbrug på 6.300 kWh 
  Hus Lejlighed
Årlig varmeregning inden prisstigning 12.553 kr. 5.475 kr.
Årlig varmeregning efter prisstigning
13.402 kr.
5.822 kr.
Ændring 849 kr. 347 kr.
Ændring 6,8 % 6,3 %

 

Sådan beregner du din nye pris

Den samlede varmepris består af

  • abonnementsbidrag
  • effektbidrag, som opgøres ud fra boligens størrelse
  • og et forbrugsbidrag, som opgøres ud fra forbrug. 

Effektbidraget beregnes: (pris effektbidrag jan-maj x hus m2 /12x5 mdr.) + (pris effektbidrag juni-dec x hus m2 /12x7 mdr.) 

Forbrugsbidraget beregnes: (pris forbrugsbidrag jan-maj x forbrug/0,547) + (pris forbrugsbidrag juni-dec x 0,453) 

Forklaring på beregning af forbrugsbidrag: På et normalt år køber du 54,7 % af din varme i årets første 5 måneder, hvor der er koldt udenfor. I årets sidste 7 måneder, som denne prisstigning omfatter, køber du 45,3 procent af din varme.

Ved at sætte alt dette ind i en formel kan du beregne din reelle forventede varmeudgift i 2020. 

Formel for at beregne varmepris efter stigning
= abonnementsbidrag 
+ (effektbidrag jan-maj x hus m2 /12mdr. x 5mdr.)
+ (effektbidrag
 juni-dec x hus m2 /12mdr. x 7mdr.)
+ (forbrugsbidrag jan-maj x forbrug kWh/0,547)
+ (forbrugsbidrag juni-dec x forbrug kWh x 0,453)
 
Udregning med hus 150 m2 og et forbrug på 17.500 kWh:
13.402 = 790 + (12,5 x 150/12x5) + (14,5 x 150/12x7) + (0,565 x 17.500 x 0,547) + (0,65 x 17.500 x 0,453)

 

Baggrund: elprisen påvirker prisen på varme

I Aarhus bliver fjernvarmen bl.a. produceret sammen med el

  • via halm, flis og affald i Lisbjerg
  • træpiller på Studstrupværket
  • affald i Skanderborg

Når der bliver produceret mere el, end der bliver købt, og/eller når elprisen er lav, får energiproducenterne lavere indtægter for salg af el end forventet. I de tilfælde, hvor varme og el produceres sammen, må energiproducenterne justere varmeprisen for at dække tabet af indtægter ved elsalg. Omvendt sænker de varmeprisen, når elprisen er høj. 

Af den grund bliver AffaldVarme Aarhus som varmeforsyning desværre nødt til at hæve salgsprisen på varme. Prisen på varme stiger derfor i resten af 2020.

Hvorfor er elprisen lav?

Fordi det har blæst meget, og elforbruget samtidig er faldet under corona-krisen, er udbuddet af el højere end efterspørgslen. Elmarkedet regulerer sig, og prisen på el falder. 

Udvikling i priserne

Det er faktisk første gang i 10 år, at AffaldVarme Aarhus hæver varmeprisen i løbet af et kalenderår. Og på trods af stigningen pr. 1. juni 2020 er varmeprisen fortsat lavere end tidligere. Dog fik varmekunderne en ekstraordinær stor nedsættelse i 2018. Her fik AffaldVarme Aarhus medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og tilbageførte pengene til kunderne i form af nedsatte takser. 

Se, hvordan varmeprisen har udviklet sig de seneste 10 år.

Indekseret graf for udviklingen af priser

Diagrammet viser prisudviklingen. Taksterne er vist som indeks med udgangspunkt i 2010, og er inklusive statsafgifter og moms m.v.