Fordele ved fjernvarme:

  • er nemt og billigt at etablere og vedligeholde
  • har høj forsyningssikkerhed og er miljøvenligt
  • du har ingen driftsopgaver med fjernvarme.

Mange faktorer spiller ind, når man skal beregne, hvad en løsning med fjernvarme vil koste i det enkelte tilfælde.

Det kan f.eks. være byggeriets beliggenhed på grunden eller forskellige byggetekniske valg ved selve byggeriet.
Økonomien ved fjernvarme er ofte sidestillet med økonomien ved varmepumper.

Se vores priser for tilslutning til fjernvarme

Som grundejer til et kommende nyt lavenergibyggeri har du flere valg inden for opvarmning.

Alt byggeri opført efter bygningsreglement 2015 (BR15) betragtes i takstbladet som lavenergibyggeri og du kan derfor få rabat på investeringsbidraget.

Det er også muligt at få rabat, hvis du har bygget efter bygningsreglement 2010 (BR10) lavenergiklasse 2015/2020. Her skal du fremsende dokumentation på, at dit hus lever op til lavenergiklasserne.

Du er velkommen til at kontakte os og få en snak om mulighederne. Skriv dit telefonnummer i en e-mail så ringer vi tilbage.