Derfor skal du vælge fjernvarme

Fjernvarme er en billig måde at opvarme dit hus på – både når det kommer til at anskaffe fjernvarme og forbruge varme. Levetiden er lang, og du får en samlet pakke, hvor du ikke skal tænke på noget.

Hvad koster det?

Mange faktorer spiller ind, når man skal beregne, hvad en løsning med fjernvarme vil koste i det enkelte tilfælde.

Det kan f.eks. være byggeriets beliggenhed på grunden eller forskellige byggetekniske valg ved selve byggeriet. Økonomien ved fjernvarme er ofte sidestillet med økonomien ved varmepumper, men fjernvarme har lavere etableringsomkostninger og længere levetid.

Prisen for etablering af fjernvarme afhænger også af husets eksisterende varmekilde. Fjernvarme kræver nemlig et vandbåret varmefordelingsanlæg i boligen og der skal påregnes en udgift til en fjernvarmeunit. Kontakt din VVS-installatør for at blive klogere på din eksisterende installation.

Sammenligning af varmepumper og fjernvarme

Luft-til-vand varmepumpe (COP værdi 3,5)

  • Etableringomkostninger: 50.000-120.000 kr. 
  • Driftsomkostninger: 11.960 kr./år ekskl. abonnement/service af varmepumpe (1.1)
  • Levetid: 12-18 år (1.2)

Fjernvarme i AffaldVarme Aarhus

  • Etableringomkostninger: 25.000-30.000 kr. (2.1)
  • Driftsomkostninger: 14.440 kr./år inkl. abonnement/service (2.2)
  • Levetid: 25-30 år for fjernvarmeunit i hus (2.3)

1.1 Eksempel: Standard parcelhus 130 m2 med 5.200 kWh (18,1 MWh) i årligt forbrug. Prisen afhænger af svingende el-priser (2020-prisen er 2,3 kr./kWh).

1.2 Kilde: Bolius.dk - Pris er inkl. moms

2.1 Prisoverslag for hus 10 meter fra skel. Anlægspris afhænger af boligens placering på grunden.

2.2 Eksempel: Standard parcelhus 130 m2 (14,50 kr./m2 effektbidrag) med 18,1 MWh (650,00 kr./MWh forbrugsbidrag) i årligt forbrug og abonnement (790,00 kr.). Priser er pr. 1. juni 2020.

2.3 Der er ingen omkostninger forbundet ved renovering af rør til hus. Levetid min. 50 år.

Du får fjernvarmen leveret lige til døren, og vi står for vedligeholdelse af fjernvarmesystemet frem til dit hus. Det betyder, at du ikke selv skal gøre noget, når først fjernvarmen er installeret. Forbruget fjernaflæses via en digital måler.

Sådan virker det

AffaldVarme Aarhus opvarmer vandet og sender det ud i fjernvarmerørene. Det varme vand kommer ind i huset via en stikledning i jorden og varmer dit hus og dit brugsvand op. Herefter løber vandet tilbage til værket og bliver varmet op igen – og igen.

Følg dit varmeforbrug

Som kunde hos AffaldVarme Aarhus får du adgang til Min Varmeside, en selvbetjeningsløsning om fjernvarme. Her kan du følge dit forbrug, se din afkøling, tilmelde dig betalingsservice og en lang række andre ting.

Når du vælger fjernvarme, får du varme fra klimavenlige energikilder. Vi laver fjernvarme af halm, flis, træpiller, affald, vind og fra de store mængder af overskudsvarme, der udvikles når man producerer el på et kraftværk.

Varmekilde med laveste CO2-belastning

Her kan du se CO2-belastning for fjernvarme sammenlignet med andre varmeformer. 

CO2-belastning

Kilde: Energistyrelsen – sparenergi.dk

Fra rør under jorden til en fjernvarmeinstallation i huset strømmer der stabil og billig varme ud til husets radiatorer, gulvvarme og varmt vand i din bruser og varme vandhaner. Fjernvarmeinstallationen er helt lydløs, afgiver ingen lugte og er fuldt isoleret.

Din bolig kan få en højere værdi, når du har fjernvarme – bl.a. fordi fjernvarme kan forbedre energimærkningen, og så er det billigt, klimavenligt, driftssikkert og gemt væk, så det ikke forringer boligens udseende.

Kilde: SparEnergi.dk

Energiforbedring af din bolig

Husk: Når du skal etablere fjernvarme og lave energiforbedringer på din bolig, så kan du søge håndværkerfradrag.