Ligger din grund i et område med fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme et attraktivt valg. Ifølge varmeforsyningsloven har du også ret til at blive tilsluttet nettet.

Få rabat ved lavenergibyggeri

Alt byggeri opført efter bygningsreglement 2015 (BR15) betragtes i takstbladet som lavenergibyggeri og du kan derfor få rabat på investeringsbidraget.

Det er også muligt at få rabat hvis man har bygget efter bygningsreglement 2010 (BR10) lavenergiklasse 2015/2020. Her skal du fremsende dokumentation på, at dit hus lever op til lavenergiklasserne.

Få rådgivning og hjælp til beregning

AffaldVarme Aarhus tilbyder nye grundejere at beregne omkostninger og drift af varmeforsyning i nye lavenergibyggerier, hvor man har ret til at blive tilsluttet fjernvarmenettet.

Du er velkommen til at kontakte os og få en snak om mulighederne. Skriv dit telefonnummer i en e-mail så ringer vi tilbage.